Workshops nieuwe kerkliederen

Door mijn jarenlange ervaring als cantor-pianist binnen verschillende oecumenische kerkgemeenschappen ben ik goed op de hoogte van nieuw verschenen  liturgisch liederen. Ook schrijf ik zelf met enige regelmaat nieuwe kerkmuziek

Misschien wilt u kennis maken met  liederen van de Stichting Nieuw Liedfonds of liederen uit de in oktober 2015 verschenen liedbundel ‘ Zangen van Zoeken en Zien’? Ook een kennismaking met andere liturgische muziek uit Iona of Taizé  behoort tot de mogelijkheden.
Natuurlijk kan ik ook mijn eigen composities bij u introduceren.

Op verzoek stel ik voor u een mooie en inspirerende avond samen.