Individuele zangsessies

“Goede muziek is muziek die gemakkelijk je oor binnendringt en moeilijk uit je geest te bannen is.”
Sir Thomas Beecham, musicus

Individuele Zangsessies

Individuele Zangsessies

Momenteel volg ik een opleiding tot Zorg-Zanger bij Maartje de Lint.
Zij is de bedenkster en eigenaresse van Zingen in de Zorg en heeft daaraan deze opleiding voor professionele zangers en zangeressen gekoppeld.
De opleiding is, in eerste instantie, gericht op het inzetten van Individuele Zangsessies bij mensen met dementie die thuis wonen en u bent er zeker van dat u een absolute professional in huis krijgt.

Wat doet een Zorg-Zanger?

Ik zing bij en met een dierbare met dementie thuis.
Het repertoire sluit altijd aan bij de belevingswereld van de dierbare met dementie. Dit is zeer divers, van populair tot klassiek. Ik zal van tevoren tijdens een intakegesprek navraag doen naar deze voorkeur.

Wat is een Individuele Zangsessie?

Een Individuele Zangsessie bestaat uit een uur samen zingen.
Ook de mantelzorger  kan meegenieten en natuurlijk meezingen als deze dit wenst.
Ik inspireer graag de mantelzorger om ook buiten de Individuele Zangsessie het zingen in te zetten als middel om zijn/haar partner of dierbare te activeren.

Waarom is samen zingen essentieel?

“Samen zingen helpt om je eigenheid, je identiteit weer te ervaren en doet je zelfvertrouwen groeien. Zeker wanneer mensen zongen in een koor of deelnamen aan een muziekvereniging, ervaren zij veel geluk door weer samen de voor hen zo dierbare muziek te zingen. Het sterkt hun zelfvertrouwen enorm: ‘Ik kan dit nog heel goed!’ en vaak gaan ze beter functioneren.

Samen zingen – in de vorm van een Individuele Zangsessie – is bewezen effectief voor mensen met dementie. Het activeert slapende en verwaarloosde netwerken in hun hersenen, zoals bijvoorbeeld het muzikale en emotionele geheugen.

Heeft u interesse kijk dan op de website van Zingen in de Zorg of neem contact op met

Wick Gispen, wick@gispenmuziek.nl